1)χαρτοπετσετες εστιατορίου.

   -χαρτοπετσετες 24x24 

   -χαρτοπετσετες 24x24 τυπωμένες με το λογότυπο σας

   -χαρτοπετσετες 24x24 music

   -χαρτοπετσετες 24x24 music  τυπωμένες με το λογότυπο σας

   -χαρτοπετσετες 28x28 

   -χαρτοπετσετες 28x28 τυπωμένες με το λογότυπο σας

   -χαρτοπετσετες 24x24 πολυτελείας

   -χαρτοπετσετες 24x24 πολυτελείας τυπωμένες με το λογότυπο σας

   -χαρτοπετσετες  33x33 πολυτελείας

   -χαρτοπετσετες  33x33 πολυτελείας τυπωμένες με το λογότυπο σας

   -χαρτοπετσετες 40x40 πολυτελείας

   -χαρτοπετσετες 40x40 πολυτελείας τυπωμένες με το λογότυπο σας